เพลงกล่อมเด็ก ภาคเหนือ ให้จอมม ม.! !

Go down

เพลงกล่อมเด็ก ภาคเหนือ ให้จอมม ม.! !

ตั้งหัวข้อ  llบะiiบะLLบะ on Sun Feb 14, 2010 6:49 pm

เพลงกล่อมเด็กในแต่ละภาค

ในประเทศไทยเรานั้นมีเพลงกล่อมเด็กอยู่ทั่วทุกภาค เนื้อร้องและทำนองจะต่างกันไป มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ภาคเหนือเรียก "เพลงนอนสาหล่า" "นอนสาเดอ" ภาคกลางเรียก "เพลงกล่อมเด็ก" "เพลงกล่อมลูก" ส่วนภาคใต้เรียก "เพลงชาน้อง" "เพลงเปล" "เพลงน้องนอน" และ "เพลงร้องเรือ" โดยเพลงกล่อมเด็กเป็นคติชาวบ้านประเภทใช้ภาษาเป็นสื่อที่การถ่ายทอดจากปาก ต่อปากมาแต่โบราณ เรียกว่า "มุขปาฐะ" มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีบทบาทและหน้าที่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละ ชุมชน


เพลงกล่อมเด็กภาคเหนือ

สำหรับภาคเหนือ หรือดินแดนล้านนาอันสงบสวยงาม มีเพลงกล่อมลูกสืบทอดเป็นลักษณะแบบแผนเฉพาะของตนเองมาช้านาน อาจารย์สิงฆะ วรรณไสย แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกฉันทลักษณ์ของเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือว่า "คำร่ำ" ซึ่งจัดเป็นลำนำชนิดหนึ่ง หมายถึงการร่ำพรรณนา มีเสียงไพเราะ สูงต่ำตามสียงวรรณยุกต์ของสำเนียงภาคเหนือ นิยมใช้แต่งในการร่ำบอกไฟขึ้น ร่ำสร้างวิหาร ร่ำสร้างเจดีย์ ร่ำสร่างถนน ขึ้นดอยสุเทพ และแตงเป็นคำกล่อมเด็ก

คำกล่อมเด็กนี้ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ในภาคเหนือสมัยก่อนมักจะใช้ขับกล่อมสอนลูกหลานขณะอุ้มเด็กนั่งชิงช้าแกว่ง ไกวช้าๆ จนเด็กง่วงนอน จึงอุ้มไปวางบนที่นอนหรือในเปลแล้วแห่กล่อมต่อจนเด็กหลับสนิท คำกล่อมเด็กนี้จึงเรียนว่า "สิกจุ้งจาโหน" ตามเสียงที่ใช้ขึ้นต้นเพลง

ลักษณะเด่นของเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือนอกจากจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสิกจุ้งจาโหน แล้วยังมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า "อื่อจา" เป็นส่วนใหญ่ จึงเรียกเพลงกล่อมเด็กนี้ว่า เพลงอื่อลูก ทำนองและลีลาอื่อลูกจะเป็นไปช้าๆ ด้วยน้ำเสียงทุ้มเย็น ตามถ้อยคำที่สรรมาเพื่อสั่งสอนพรรณาถึงความรัก ความห่วงใยลูกน้อย จนถึงคำปลอบ คำขู่ ขณะยังไม่ยอมหลับ ถ้อยคำต่างๆ ในเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมต่างๆ ของคนในภาคเหนือในอดีตจนปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นับเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับนอกเหนือจากความอบอุ่นใจของลูกที่เป็น ประโยชน์โดยตรงของเพลงกล่อมเด็ก


คุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
๑.ให้คติข้อคิด เกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตของคนไทย
๒.มีประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนไทยในภาคต่างๆ เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี
การทำมาหากิน ค่านิยม การอบรมเด็ก สมัยก่อน โดยเฉพาะเห็นความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัว
๓.ได้รับความเพลิดเพลิน ในลีลาท่วงทำนองเพลงกล่อมเด็ก การเปรียบเทียบสำนวนโวหาร ที่มีความหมายลึกซื้ง
๔.ได้ความรู้เรื่องศัพท์ภาษาถิ่นต่างๆ

**************จบของอิบูม******************


อันนี้เพลงน้ะ
เพลงอื่อลูก (เพลงกล่อมเด็ก แบบภาคเหนือ)

อื่อ อื่อ จา จา หลับสองต๋า
แม่ไปนานอกบ้าน ไปเก็บบ่าส้าน
ใส่ซ้ามาแขวน ไปเก็บบ่าแหน
ใส่ซ้ามาต้อน น้องอย่าไห่อ้อน
แม่ไปไฮ่บ่มา อื่อน้องหลับสองต๋า
นอนจ๋าตี่ตี๋ ตี่ตี๋ติดกัน
หลับเมื่อวัน น้องอย่าไปอ้อน
อื่อ อื่อ อ้อน หื้อหลับเสียเตอะนาย


อื่อ...........จา......จา.........
หลับสองตานะลูกหล้าตัวน้อย
ผีเงือกน้อยอาบน้ำกองทราย
ผีวัวลายอาบน้ำในร่องเหมือง

อื่อ...........จา.......จา........
นกกางเขนบินไปบินมา
กาสองตัววกตามพ่อกา
ถือด้ามพร้าหลอกล่อ
นกพิราบจับกาแลยุ้งข้าว

อื่อ...........จา..........จา.......
แม่ของเจ้าไปตลาดยังไม่มา
หลับสองตาถ้าแม่มาค่อยตื่น อื่อ.....อือ.........จา
อือ อือ อ้ายเหยเฮย อ้ายไปก๊ากีด ยากใจ เยียะถกหลักขึ้นขว้าง ยกต่างขึ้นตั้ง
ไปฮอดตี้ยั้ง จะปดกินตอน ไปฮอดตื้นนอน จะปดกินหญ้า
ตั้งแต่นี้ปายหน้า จะใส่สองแสนต่อร้อย บัวปู๊คำน้อย ใส่ต่างเบา เบา
ปู๊จอมป่าเหล่า ใส่ต่างหมั้น หมั้น ปู๊คำผั้น ใส่ร้อยเจ็ดแสน
ปู๊ตาแหวน ใส่แหว่น ในจู้ ปู๊หลบหลู่ ใส่ต่าง นำตาง
ตี๊ผางลาง ไปปุ๊นแจ้ว แจ็ว อ้ายก๋องแก้ว เอาหยังมาต้อน ปั้นน้องพ่องกา.


อือ อือ จาจา หลับสองต๋าแม่นายมา ก่อยตื่น แม่จักอื่น เจ้าว่าจาจา ว่าหลับเต๊อะนา
หลับตาเต๊อะนา กุ๋มมาลาแม่อย่าไห้ ว่าแก่นแก้วไท้ แม่หลับเสียเนอ
แมงหมีหน้อย จักมาต๋อมต๋า แมงลำลา จักมาต๋อมหน้า ต๋อมแล้วรวดบินไป
ว่าอืออือจาจา หลับสองตาแม่นายมาอย่าไห้ บึกหนึ่ง แม่แก้วแก่นไท้
แม่จักมาเอา อื่อ อือ

นอนสาเนอทองคำลูกแม่ นอนแต่เซ้าเจ้าอย่าติ่งคิ่ง
นอนจริงจริงหลับตาจ้อยจ้อย ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วแม่กวย
ตาเวนส่วยถึงยามกินเข้า ให้ลูกแจ่มเจ้าลุกมากินนม
แม่ซิโจมเจ้าไปอาบน้ำ จับส่วยล้างเจ้าอย่าหาโล
นอนสาเนอ หลับตาจ้วยจ้วย เขามาขายก้วยแม่ซื้อให้กิน
เจ้าสุบินนอนสาลูกแล้ว นอนอยู่แล้วในอู่สายไหม
นอนอยู่จักกวยไปไวไว นอนอู่ไทยกวยไปโต้นเต้น.
นอนสาแม่เยอ แม่เฮาไป ไฮ่ขี่ควายเขาหลา แม่เฮาไปนา ขี่ควายเขาตู้
ขาหนึ่งคู้ ขาหนึ่งเหยียดซอย สองขาหน้า ยันไปกุ่นกุ่น
สาวไล่กัน ขี้ดินไงผง นอนสาแม่เยอ
นอนสาลูกเยอ หลับตาไปอ่วยซ่วย เห็นไผมาขายก้วย พ่อสิซื้อให้กิน
แม่เจ้าไม่ไฮ่ เผิ่นสิหมกไข่มาหา แม่เจ้าไปนา เผินสิหมกไข่ปลาต้อน
แม่เจ้ามาฮอด แล้วจึงค่อยตื่นกินนม.

อื่อ อื้อ จ้าจา
หลับสองตาแม่ไปนานอกบ้าน ไปเก็บมะส้านใส่ซ้ามาแขวน
ไปเก็บมะแหนใส่ซ้ามาต้อน น้องอย่าไห้อ้อนแม่ไปไฮ่บ่มา
หื้อน้องหลับสองตา นอนจาตี่ตี้ ตี่ตี้ติดกัน
หลับเมื่อวันน้องอย่าไห้อ้อน อออื้ออ้อน หื้อหลับเสียเตอะนาย

นอนเสียเยอ ลูกน้อยพ่อเอย เจ้าบ่นอน แมวโพงสิขบแก้ม
เจ้าบ่แอ้ม ไก่น้อยมันสิตอด หน่อยตา
เจ้าบ่นอน หมากสีดามันสิโหล่นจากขวั่น.

โอ้โอ นอนสาเหนอ
หลับตาสาเหนอ เจ้าบ่นอนอู่นี่ หนีไปนอนอู่ใหม่ นอนสาเหนอ
หลับตาสาเหนอ อู่เมืองเจียงใหม่ แม่นอู่สายไหม อู่เมืองไทย
แม่นอู่สายด้าน อู่เมืองด่านซ้าย แม่นอู่สายปอ นอนเหนอหล้า
เจ้าอาดลาดทาดใหญ่หนองคาย พ่อเจ้านี่เหนอ
ดินโลมในพะทายโลมยอก จำพอกแล้ว
เอาแก้วขึ้นไส่จอม เหลียวไปไกล แสงไฟพมพู เอิ้นหาปู่บ่มีผู้จา
เอิ้นหาตาบ่มีผู้ปาก ลำบากน้อยเที่ยวค่ำเที่ยวคืน
พ่อเจ้าแบกฟืนหนัก ซ้าผักผักเฮี่ย ทั้งเจี่ยน้อง ฝนซ้ำผัดริน
นอนสาเหนอ หลับตาสาเหนอ.

เจ้านรหนอยเอย เจ้าขี่ซ้างน้อยไปสอยดอกแค สอยได้เอามาให้แม่
ดอกแค ของข้า ระย้า โหยงเอ๊ย
ดอกแค ของข้า ระย้า โหยงเอ๊ย
(ซ้ำๆ)

llบะiiบะLLบะ
llบะiiบะLLบะ

จำนวนข้อความ : 61
Join date : 06/02/2010
ที่อยู่ : บ้านลีด๊อง กรี๊ด ด.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เพลงกล่อมเด็ก

ตั้งหัวข้อ  pukky on Sun Feb 14, 2010 8:49 pm

อื่อ อื่อ อือ จา ป้อนายแต้งสา
แม่นายไปนานอกบ้าน เก็บบ่าส้านใส่โถง
เก็บลูกก๋งใส่ว้า เก็บบ่าห้าใส่ป๊ก
หน่วยหนึ่งเอาไว้กินเมื่อแลง หน่วยหนึ่งเอาไว้ขายแลกข้าว
หน่วยหนึ่งเอาไว้เป็นเปื้อนเจ้า อื่อ อือ จา


อื่อ อื่อ จา จา หลับสองต๋า
แม่ไปนานอกบ้าน ไปเก็บบ่าส้าน
ใส่ซ้ามาแขวน ไปเก็บบ่าแหน
ใส่ซ้ามาต้อน น้องอย่าไห่อ้อน
แม่ไปไฮ่บ่มา อื่อน้องหลับสองต๋า
นอนจ๋าตี่ตี๋ ตี่ตี๋ติดกัน
หลับเมื่อวัน น้องอย่าไปอ้อน
อื่อ อื่อ อ้อน หื้อหลับเสียเตอะนาย
อื่อ...........จา......จา.........


หลับสองตานะลูกหล้าตัวน้อย
ผีเงือกน้อยอาบน้ำกองทราย
ผีวัวลายอาบน้ำในร่องเหมือง
อื่อ...........จา.......จา........


นกกางเขนบินไปบินมา
กาสองตัววกตามพ่อกา
ถือด้ามพร้าหลอกล่อ
นกพิราบจับกาแลยุ้งข้าว

นอนสาเนอทองคำลูกแม่ นอนแต่เซ้าเจ้าอย่าติ่งคิ่ง
นอนจริงจริงหลับตาจ้อยจ้อย ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วแม่กวย
ตาเวนส่วยถึงยามกินเข้า ให้ลูกแจ่มเจ้าลุกมากินนม
แม่ซิโจมเจ้าไปอาบน้ำ จับส่วยล้างเจ้าอย่าหาโล
นอนสาเนอ หลับตาจ้วยจ้วย เขามาขายก้วยแม่ซื้อให้กิน
เจ้าสุบินนอนสาลูกแล้ว นอนอยู่แล้วในอู่สายไหม
นอนอยู่จักกวยไปไวไว นอนอู่ไทยกวยไปโต้นเต้น
นอนสาแม่เยอ แม่เฮาไป ไฮ่ขี่ควายเขาหลา
แม่เฮาไปนา ขี่ควายเขาตู้ ขาหนึ่งคู้
ขาหนึ่งเหยียดซอย สองขาหน้า ยันไปกุ่นกุ่น
สาวไล่กัน ขี้ดินไงผง นอนสาแม่เยอ
นอนสาลูกเยอ หลับตาไปอ่วยซ่วย เห็นไผมาขายก้วย
พ่อสิซื้อให้กิน แม่เจ้าไม่ไฮ่ เผิ่นสิหมกไข่มาหา
แม่เจ้าไปนา เผินสิหมกไข่ปลาต้อน
แม่เจ้ามาฮอด แล้วจึงค่อยตื่นกินนม
อื่อ อื้อ จ้าจา
หลับสองตาแม่ไปนานอกบ้าน ไปเก็บมะส้านใส่ซ้ามาแขวน
ไปเก็บมะแหนใส่ซ้ามาต้อน น้องอย่าไห้อ้อนแม่ไปไฮ่บ่มา
หื้อน้องหลับสองตา นอนจาตี่ตี้ ตี่ตี้ติดกัน
หลับเมื่อวันน้องอย่าไห้อ้อน อออื้ออ้อน หื้อหลับเสียเตอะนาย
นอนเสียเยอ ลูกน้อยพ่อเอย เจ้าบ่นอน แมวโพงสิขบแก้ม
เจ้าบ่แอ้ม ไก่น้อยมันสิตอด หน่อยตา
เจ้าบ่นอน หมากสีดามันสิโหล่นจากขวั่นโอ้โอ นอนสาเหนอ
หลับตาสาเหนอ เจ้าบ่นอนอู่นี่ หนีไปนอนอู่ใหม่ นอนสาเหนอ
หลับตาสาเหนอ อู่เมืองเจียงใหม่ แม่นอู่สายไหม อู่เมืองไทย
แม่นอู่สายด้าน อู่เมืองด่านซ้าย แม่นอู่สายปอ นอนเหนอหล้า
เจ้าอาดลาดทาดใหญ่หนองคาย พ่อเจ้านี่เหนอ
ดินโลมในพะทายโลมยอก จำพอกแล้ว
เอาแก้วขึ้นไส่จอม เหลียวไปไกล แสงไฟพมพู เอิ้นหาปู่บ่มีผู้จา
เอิ้นหาตาบ่มีผู้ปาก ลำบากน้อยเที่ยวค่ำเที่ยวคืน
พ่อเจ้าแบกฟืนหนัก ซ้าผักผักเฮี่ย ทั้งเจี่ยน้อง ฝนซ้ำผัดริน
นอนสาเหนอ หลับตาสาเหนอ.
pukky
pukky

จำนวนข้อความ : 6
Join date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ปริ๊นหั้ยด้วยน๊

ตั้งหัวข้อ  pukky on Sun Feb 14, 2010 8:58 pm

บรรณนานุกรม
www.google.co.th
pukky
pukky

จำนวนข้อความ : 6
Join date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เพลงกล่อมเด็ก ภาคเหนือ ให้จอมม ม.! !

ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon Feb 15, 2010 10:16 pm

sud teen Shocked
Admin
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 65
Join date : 06/02/2010
Age : 24
ที่อยู่ : หน้าคอม

ดูข้อมูลส่วนตัว http://room2.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เพลงกล่อมเด็ก ภาคเหนือ ให้จอมม ม.! !

ตั้งหัวข้อ  llบะiiบะLLบะ on Thu Mar 11, 2010 9:28 pm

Admin พิมพ์ว่า:sud teen Shocked

มีไว้แจกงานเพื่อนก็แจกไปๆ

ขี้เกียจขับรถบ้างอะไรบ้าง

ก๊าก กก. !
llบะiiบะLLบะ
llบะiiบะLLบะ

จำนวนข้อความ : 61
Join date : 06/02/2010
ที่อยู่ : บ้านลีด๊อง กรี๊ด ด.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ